System AG.E.BIG w jednostkach Ministerstwa Sprawiedliwości

Zadaniem AG.E.BIG jest realizacja procesów związanych z przekazywania informacji gospodarczych o powstaniu zaległości w uiszczeniu w całości lub części należności, o których mowa w art.12a § 1.K.k.w. do biur informacji gospodarczych.

Informacje o projekcie

 

Projekt  wdrożenia Systemu AG.E.BIG został zrealizowany w ponad 100 jednostkach. Obejmował wdrożenia w modelu lokalnym (wszystkie składniki Systemu znajdują się u Klienta) jak  również centralnym (Klienci korzystają z Systemu centralnego). 

 

Główne cele biznesowe

 

Głównym celem projektu jest realizacja procesów związanych z obowiązkiem zgłaszania do wszystkich biur informacji gospodarczej dłużników.  Informację o należnościach system odczytuje w sposób automatyczny z systemów merytorycznych, których używają klienci.

 System realizuje wymianę informacji z następującymi biurami:

  • Krajowy Rejestr Długów (KRD)  (KACZMARSKI INKASSO)
  • BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich
  • Rejestr Dłużników ERIF – Kruk S.A.
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG)
  • KIDT BIG S.A.

 

Korzyści biznesowe dla klienta


Realizacja projektu wdrożenia AG.E.BIG zapewniła:

  • możliwość automatycznej wysyłki informacji o należności do wszystkich Biur Informacji Gospodarczej jednocześnie
  • automatyczną identyfikację należności z Systemu merytorycznego Klienta
  • automatyczną aktualizację należności z Systemu merytorycznego Klienta
  • brak konieczności manualnej autoryzacji użytkownika w Biurach Informacji Gospodarczej
  • jeden interfejs umożliwiający przeglądanie historii zgłoszeń do BIG

Albit Software Sp. z o.o. zapewnia ciągły rozwój Systemu, realizuje zgłoszenia serwisowe oraz szkoli użytkowników Klientów w zakresie obsługi AG.E.BIG.

 

 

Unikalne cechy projektu

AG.E.BIG jako jedyny realizuje w sposób automatyczny (z wykorzystaniem usług sieciowych) komunikację wszystkich Biur Informacji Gospodarczej ze wszystkimi Systemami merytorycznymi, które wdrożone są w jednostkach Ministerstwa Sprawiedliwości.  


 

Technologia

Moduł oparty jest o platformę .NET, na SQL-owej bazie danych. Komunikacja systemu z BIG-ami odbywa się za pośrednictwem usług sieciowych (WebService).

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-10