Kontakt

Albit Software Sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce

 

Biuro:

tel. +48 41 368 02 44

fax. +48 41 230 21 32

email: poczta@albit.com.pl

Albit Software Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Kielce, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 676158, NIP 959-198-77-63, REGON 367189119 kapitał zakładowy: 100.000 PLN. NIP: 959-198-77-63; REGON: 367189119; KRS: 676158.

Formularz kontaktowy
temat
Firma
Imię
Nazwisko
Telefon
Email
Treść wiadomości