Zmiana organizacji pracy w Albit Software Sp. z o.o.

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację, nastąpiła zmiana w organizacji pracy Albit Software Sp. z o.o.

Zapraszamy do udziału w Kieleckich Dniach Informatyki 2019

Członek Zarządu Albit Software Sp. z o.o., Michał Eliasz poprowadzi prelekcję "Świat technologii ERP SAP: produkty, rozwiązania, klienci, edukacja". Prelekcja skierowana jest do studentów 4 i 5 roku.

zobacz więcej
Przedstawiciele Albit Software Sp. z o.o. przeszkolą z SAP pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Wykonujemy zadania w ramach projektu „ZSRK – kompleksowy program szkoleń”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukac

zobacz więcej
Albit Software Sp. z o.o. realizuje projekt dla Prokuratury Krajowej

Albit Software Sp. z o.o. została laureatem postępowania przetargowego "Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie Podsystemu Elektronicznego Wykazu Służbowego" dla Prokuratury Krajowej.

zobacz więcej
CEBiR nowa wersja bazy danych

Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców (www.cebir.com.pl), pierwszy branżowy portal o biegłych, rzeczoznawcach i ekspertach o ogólnoeuropejskim zasięgu. To bieżące źródło danych ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie nau

zobacz więcej
Nowa siedziba Albit Software

zmiana siedziby spółki Albit

zobacz więcej
OFERTA
KONTAKT

Albit Software Sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 6

25-663 Kielce

 

tel. +48 41 368 02 44

fax. +48 41 230 21 32

email: poczta@albit.com.pl