Migracja rachunków sum depozytowych do BGK

Albit Software Sp. z o.o. w całości zrealizowała projekt migracji rachunków sum depozytowych w Sądach na rachunki Ministerstwa Finansów w  BGK.

 

Informacje o projekcie

 

Proces migracji sum depozytowych związany był z konsolidacją wszystkich rachunków bankowych w Sądach do banku BGK. Realizowany był z wykorzystaniem jednego z pięciu przygotowanych scenariuszy. Scenariusz dobierany do migracji, zależny był od banku, w którym dany Sąd posiadał rachunki oraz od oprogramowania, które do obsługi sum depozytowych wykorzystywał. Obszar realizacji projektu to 250 sądów powszechnych, dla których dokonano parametryzacji systemu analitycznego oraz dokonano migrację.

 

Główne cele biznesowe

 

Celem projektu było:

  • wykonanie wdrożenia i parametryzacji narzędzia do analitycznej ewidencji depozytów w połączeniu s Systemem bankowym BGK
  • przeniesienie analitycznej ewidencji sum depozytowych prowadzonej na rachunkach depozytów w Sądach na rachunki Ministerstwa Finansów ,
  • wsparcie powdrożeniowe.

 

Korzyści biznesowe dla klienta

Realizacja projektu zapewniła:

  • ciągłość pracy dla użytkowników
  • ograniczenie do niezbędnego minimum czynności wykonanych przez Klienta
  • automatyczny proces przeniesienia e danych

 

Unikalne cechy projektu

Projekt nie miał precedensu w jednostkach Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakończył się pełnym sukcesem, zgonie z zaplanowanym harmonogramem realizacji.

 

Technologia

 

Projekt został zrealizowany w module PSCD Systemu SAP funkcjonującego w Sądach Powszechnych.


 


Ostatnia aktualizacja: 2014-09-09