SAP ZSRK dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Udział w pracach projektowych, wdrożeniowych, migracji oraz wsparciu powdrożeniowym Systemu SAP dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Informacje o projekcie

 

Jako główny podwykonawca zaangażowani byliśmy w projekt merytorycznie i realizacyjnie. System oparty o rozwiązania SAP, został wdrożony w celu ujednolicenia obsługi przez wszystkie sądy powszechne z zakresie rachunkowo – kadrowym. Nasza firma przeszkoliła również pracowników sądów w zakresie obsługi systemu ZSRK. Realizacja projektu dotyczyła całego obszaru sądownictwa.

 

Główne cele biznesowe

 

Głównym celem projektu było zwiększenie skuteczności i efektywności zarządzania finansami i kadrami w sądownictwie powszechnym.

Projekt ZSRK zapewnił:

 • możliwość bezpośredniego uzyskiwania przez poszczególne szczeble sądów danych z sądów podległych,
 • szybsze i tańsze dostosowanie systemu do zmian prawnych i proceduralnych,
 • większą automatyzację pracy,
 • integrację informacji,
 • jednokrotne wprowadzanie danych,
 • szybszy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym,
 • wyższą jakość danych,
 • prowadzenie wszechstronnych analiz, w tym analiz dokonywanych ad hoc,
 • eliminację kosztownych interfejsów,
 • uzyskiwanie informacji o kosztach poszczególnych spraw sądowych.

 

Korzyści biznesowe dla klienta


Wieloletnie doświadczenie specjalistów firmy Albit, wynikające w głównej mierze ze współpracy z Sądami, pomogło:

 • dostosować system SAP do wymogów użytkowników,     
 • zapewnić prawidłowe przeniesienie danych z używanych przez Sądy systemów lokalnych
 • przeszklić użytkowników ZSRK z zakresu obsługi ZSRK
 • zapewnić  wsparcie powdrożeniowe dla użytkowników oraz administratorów

 

Unikalne cechy projektu


ZSRK to unikalny na skalę europejską projekt realizowany w środowisku SAP dla sektora publicznego,  znaczny udział firmy Albit Software Sp. z o.o. w tym projekcie pozwolił zdobyć bezcenne doświadczenie i zapewnił rozwój spółki.

 

Technologia

ZSRK powstał na bazie systemu SAP będącego światowym liderem na rynku dostawców rozwiązań informatycznych m.in dla sektora publicznego. Z systemu SAP korzysta m.in. Kancelaria Sejmu, Urząd m. st. Warszawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ostatnia aktualizacja: 2014-09-09