System CEBIR w jednostkach Ministerstwa Sprawiedliwości

Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców (www.cebir.com.pl) to pierwszy branżowy portal o biegłych, rzeczoznawcach i ekspertach o ogólnoeuropejskim zasięgu

 

Informacje o projekcie

 

Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców (www.cebir.com.pl) to pierwszy branżowy portal o biegłych, rzeczoznawcach i ekspertach o ogólnoeuropejskim zasięgu. To bieżące źródło danych ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie nauki lub szczególne umiejętności. Na dzień dzisiejszy CEBIR został wdrożony w około 100 jednostkach Ministerstwa Sprawiedliwości.  Wykorzystywany jest przez Sędziów, Prokuratorów, pracowników wydziałowych.

 

Główne cele biznesowe

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie jednostkom Ministerstwa Sprawiedliwości dostępu do aktualnej bazy biegłych sądowych, rzeczoznawców i specjalistów. 

 

Korzyści biznesowe dla klienta


Użytkowanie portalu CEBiR nie wymaga instalacji osobnego oprogramowania. Dostęp do systemu realizowany jest z dowolnego miejsca poprzez standardową przeglądarkę internetową i wymaga tylko podania własnego, unikatowego loginu i hasła.

CEBIR zapewnia możliwość przeszukiwania bazy danych, dodawania, edytowania wpisów:

 • biegłych sądowych wszystkich Sądów Okręgowych,
 • mediatorów,
 • lekarzy sądowych,
 • tłumaczy przysięgłych,
 • radców prawnych,
 •  rzeczoznawców,
 • adwokatów,
 • biegłych skarbowych,
 • notariuszy,
 • instytutów badawczych,
 • kancelarii prawnych.

 

Wielofunkcyjny sposób określania kryteriów wyszukiwania, możliwość dowolnego zdefiniowania oczekiwanych wyników, przeszukiwanie specjalistów poprzez wybór dowolnej listy Sądu Okręgowego, wybór dowolnej lokalizacji, wybór specjalizacji.

CEBIR to:

 • Natychmiastowe wyszukiwanie biegłych sądowych z list wszystkich Sądów Okręgowych
 • Możliwość wygodnego przeszukiwania bazy wszystkich specjalistów rynku prawnego.
 • Dostęp do aktualnych danych kontaktowych biegłych i rzeczoznawców.
 • Oszczędność czasu przeznaczonego na szukanie specjalisty dzięki udostępnieniu obszernej bazy danych.

 

Unikalne cechy projektu

Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców (www.cebir.com.pl) to pierwszy branżowy portal o biegłych, rzeczoznawcach i ekspertach o ogólnoeuropejskim zasięg.

Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców to system będący odpowiedzią na zmianę ustawy  „Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw” z lipca 2015 roku, która wprowadza nowe regulacje odnośnie biegłych sadowych. CEBiR gromadzi i udostępnia dane zgodnie z ustawą, a są to:

 • Imię i nazwisko biegłego sądowego
 • Numer telefonu
 • Adres do korespondencji
 • Sąd okręgowy, przy którym biegły został ustanowiony
 • Termin, do którego biegły sądowy został ustanowiony
 • Informacje dotyczące specjalizacji
 • Adres poczty elektronicznej
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-09