e-NIPV: Weryfikacja kontrahentów w SAP

e-NIPV jest kompleksowym rozwiązaniem uzupełniającym  system SAP o możliwość  wyeliminowania prowadzenia obrotu gospodarczego z podmiotami, które nie są prawidłowymi płatnikami VAT na terenie Unii Europejskiej. Jest równocześnie kolejnym, po e-JPK i e-Leki unikalnym produktem zaprojektowanym i dostarczanym przez KBJ, pozwalającym na zwiększenie wykorzystania potencjału systemu SAP. 

Zobacz więcej informacji o rozwiązaniu e-NIPV realizującym weryfikację kontrahentów

Cele e-NIPV

Istotą działania e-NIPV jest dostarczenie użytkownikowi narzędzia, które w sposób maksymalnie bezpieczny  i wygodny zapewni weryfikację kontrahentów na podstawie numerów NIP oraz NIP-EU.

W zależności od potrzeb Klienta, rozwiązanie pozwala na wykorzystanie dowolnego mechanizmu weryfikacji:

  • mechanizm weryfikacji manualnej (numery NIP, dane z plików),
  • mechanizm pracujący w tle podczas standardowych procesów księgowania (weryfikacja dokumentów w trakcie ich księgowania  oraz natychmiastowe ostrzeganie o wykryciu nieprawidłowego kontrahenta),
  • mechanizm walidujący pliki JPK przed wysyłką do Ministerstwa Finansów,
  • narzędzie programistyczne, które może być przez klienta wykorzystane do własnych, innych potrzeb.  

 

Otoczenie prawne

Od stycznia 2017 r. rozszerzony został katalog przesłanek zamieszczony w art. 96 Ustawy, który uprawnia Organ podatkowy do wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT bez konieczności zawiadomienia o tym podatnika. Najważniejszymi nowymi przesłankami są:

  • składanie przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji VAT, w których nie wykazano sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,
  • wystawianie faktur lub faktur korygujących, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności,
  • prowadzenie działalności gospodarczej mając wiedzę lub uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że uczestniczy się w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego.

 

Weryfikacja kontrahentów

Wykreśleniu z rejestru VAT podlega podatnik dokonujący transakcji z podmiotami, co do których miał wiedzę lub  uzasadnione podejrzenie, że uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu VAT w celu odniesienia korzyści majątkowej. Należy pamiętać, że to  na podatnikach ciąży obowiązek weryfikacji kontrahentów. Podstawowym testem potwierdzającym istnienie podmiotu, jest weryfikacja jego rejestracji w bazie VAT lub VAT-UE. Negatywny wynik weryfikacji kontrahenta za pomocą bramek udostępnionych przez Ministerstwo Finansów i Komisję Europejską (baza VIES) nie musi oznaczać, że podmiot nie istnieje, jednak powinien być traktowany jako sygnał ostrzegawczy.

Ponadto, realizowanie transakcji z podmiotem niezarejestrowanym jako podatnik VAT lub VAT-UE może skutkować zakwestionowaniem przez organy podatkowe prawa do odliczenia zakupowego VAT lub do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT.

Z uwagi na bardzo dużą częstotliwość zmian dokonywanych przez  organy podatkowe w rejestrze VAT, jednorazowa weryfikacja kontrahenta na początku współpracy jest niewystarczająca. Jego status powinien być weryfikowany regularnie, najlepiej w każdym miesiącu przed złożeniem deklaracji VAT.

Najbardziej wiarygodnym i efektywnym narzędziem dokonującym najszybszej weryfikacji   jest rozwiązanie KBJ e-NIPV.  Z uwagi na automatyzację całego procesu, weryfikacja odbywa się bezobsługowo przy równoczesnym ograniczeniu ryzyka zakwestionowania prawidłowości rozliczeń. Dodatkowo, dokumentowanie procesu weryfikacji w systemie SAP jest potwierdzeniem dochowania najwyższej staranności w przypadku nieświadomego uczestniczenia w mechanizmie mającym na celu wyłudzenie podatku VAT.

Zapraszamy do kontaktu

data publikacji: 2017-09-12