System AG.E.BIG.

System AG.E.BIG jest najnowszym produktem firmy Albit.

System realizuje procesy informacyjne określone w art.12a § 1.K.k.w., dotyczące obowiązku przekazywania informacji gospodarczych, na temat powstałych zaległości w uiszczeniu w całości lub części należności, do biur informacji gospodarczych.

Moduł oparty jest o platformę .NET, na SQL-owej bazie danych. Komunikacja pomiędzy systemem AG.E.BIG a poszczególnymi BIGami odbywa się za pośrednictwem usług sieciowych (WebService). Zaletą systemu jest jego łatwa obsługa, szybkość działania oraz jego niezawodność. Wyrazem zadowolenia i satysfakcji są przekazane przez klientów referencje.

Zadania systemu AG.E.BIG

Głównym zadaniem systemu AG.E.BIG jest przekazywanie w sposób automatyczny informacji na temat dłużników i powstałych zaległości w uiszczaniu należności do wszystkich biur informacji gospodarczej. Obecnie system realizuje wymianę informacji z następującymi biurami:

 • Krajowy Rejestr Długów (KRD);
 • KACZMARSKI INKASSO;
 • BIG InfoMonitor:
  • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
  • Związek Banków Polskich;
 • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA;
 • Kruk S.A.;
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG);
 • KIDT BIG S.A.

 

Zarys funkcjonalności

Podstawowa funkcjonalność systemu:

 • zgłoszenie dłużnika we wszystkich biurach informacji gospodarczej za pomocą "jednego kliknięcia”;
 • możliwość pobrania danych dłużnika z systemu merytorycznego użytkownika;
 • możliwość ręcznego uzupełnienia danych dłużnika;
 • wybranie jednego lub całej listy dłużników i przekazanie jej do rejestrów;
 • monitorowanie statusów dłużników z każdego rejestru;
 • przechowywanie wpisów dotyczących dłużników (informacja o rejestracji, operacjach na dłużnikach) w bazie lokalnej lub centralnej;
 • możliwość wyświetlania informacji z rejestrów i  nadzorowanie poprawności danych po ich wpisaniu;
 • możliwość całkowitego wycofywania dłużników - pojedynczo lub całej listy;
 • przeglądanie historii zgłoszeń.

Realizacja całego procesu odbywa się w sposób automatyczny.

 

Możliwe warianty wdrożenia Systemu AG.E.BIG

W zależności od Państwa potrzeb, system AG.E.BIG może zostać wdrożony w dwóch wariantach w chmurze lub lokalnie.