Przedstawiciele Albit Software Sp. z o.o. przeszkolą z SAP pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Przedstawiciele Albit Software Sp. z o.o. przeszkolą z SAP pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Wykonujemy zadania w ramach projektu „ZSRK – kompleksowy program szkoleń”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Firma przygotuje materiały szkoleniowe, oraz przeprowadzi szkolenia z obszarów SAP FI, BW, CO, PCP.

data publikacji: 2018-08-20