CEBiR nowa wersja bazy danych

Centralna Ewidencja Biegłych i Rzeczoznawców (www.cebir.com.pl), pierwszy branżowy portal o biegłych, rzeczoznawcach i ekspertach o ogólnoeuropejskim zasięgu. To bieżące źródło danych ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w jakiejś dziedzinie nauki lub szczególne umiejętności.

W portalu CEBiR została udostępniona nowa wersja bazy biegłych sądowych i rzeczoznawców wg stanu na dzień 28 lutego 2018. Aktualizacja obejmuje wszystkie listy 45 Sądów Okręgowych.

data publikacji: 2018-03-01