Albit Software Sp. z o.o. realizuje projekt dla Prokuratury Krajowej

Albit Software Sp. z o.o. została laureatem postępowania przetargowego "Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i utrzymanie Podsystemu Elektronicznego Wykazu Służbowego" dla Prokuratury Krajowej.

Przedmiotem postępowania było zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Podsystemu Elektronicznego Wykazu Służbowego (Podsystem EWS), który będzie realizował zadania prowadzenia Elektronicznego Wykazu Służbowego o którym mowa w art.134 §1 i §2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. prawo o prokuraturze. Główne cechy podsystemu EWS:

  • centralna baza danych
  • automatyczny proces zasilania i aktualizacji danych podsystemu EWS, na podstawie danych z systemów F-K (moduł kadry) jednostek Prokuratury, Krajowej, prokuratur regionalnych, prokuratur okręgowych i IPN.
  • unifikacja i centralizacja słowników
  • interfejs zewnętrzny dla:

- Systemów F-K Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, prokuratur okręgowych oraz IPN.

- Systemu RPA Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Systemu Zarządzania Tożsamości Centralnych Usług Infrastrukturalnych Projektu iSDA.

- Usług  katalogowych MS AD oraz Centrum Certyfikacji Centralnych Usług Infrastrukturalnych Projektu iSDA.

data publikacji: 2018-04-25