Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Środki trwałe zmiany Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

ŚRODKI TRWAŁE zmiany

Wersja 3.346[2016.02.01]
    - Poprawki i drobne zmiany funkcjonalne. Drobne zmiany w wydrukach

Wersja 3.345[2015.19.20]
    - Poprawki i drobne zmiany funkcjonalne.

Wersja 3.340[2013.11.13]
    - Dodano możliwość tworzenia listy projektów inwestycyjnych oraz przypisywanie do kartoteki środków trwałych

Wersja 3.335 [2013.06.01]
    - Zwiększono pole Uwagi w Środkach Trwałych i  Pozostałych Środkach Trwałych do 4000 znaków.

Wersja 3.333 [2012.05.15]
    - Ujednolicono wydruk Wywieszka (wywieszka a4, wywieszka a5) oraz ‘Spis ST i PST dla pomieszczeń”
    - Poprawiono sumy na wydruku ‘Spis Środków trwałych wg Atrybutów
    - Dodano nazwy przedmiotów do wydruku ‘Zestawienie dla kont’
    - Poprawiono sortowanie arkuszy w inwentaryzacji.
    - Dodano datę zakupu na wydruku OT oraz datę generowania wydruku.
    - Dodano możliwość skrócenia wydruku „Księga inwentarzowa na dzień zestawienie”
    - Dodano wydruk „Spis ST i PST dla pomieszczeń razem (b5)”

Wersja 3.332 [2012.01.25]
    - Dodano wydruk „Spis powierzonego majątku” dla Środków Trwałych i Pozostałych 

Wersja 3.331 [2011.12.19]
    - Dodano możliwość dodania osobnej księgi - Inwestycje.
    - Dodano możliwość zmiany numeru inwentarzowego dla osobnych ksiąg.

Wersja 3.330 [2011.11.14]
    - Dodano zapisywanie trybu w oknie drukowania kodów kreskowych.

Wersja 3.329 [2011.10.21]
    - Dodano do wydruku Zestawienie Wpisów na Oknie Wpisy II kolumnę z kodem kreskowym.
    - Dodano do drukowania kodów kreskowych wydruk z pojedynczą etykietą. Wydruk w formie graficznej do podglądu.
    - Wydruk Pozycje zbiorcze z arkuszy został posortowany po miejscach przechowywania i dołożono numer seryjny.

Wersja 3.328 [2011.07.28]
    - Dodano możliwość dołożenia do numeru dokumentu OT, PT, LT, MT dodatkowego oznaczenia ’ST’, ’PST’ w konfiguracji. Np. 1/2011/ST lub 1/2011/PST. 

Wersja 3.327 [2011.05.06]
    - Dodano opcję filtrowanie samych nie skreślonych przedmiotów w oknie „WPISY”
    - Poprawiono filtrowanie na oknie „Wpisy” , „WpisyII” aby wyszukiwał frazy nie tylko od początku tekstu.
    - Dodano wydruk Plan Amortyzacji. Edytując przedmiot lub zaraz po dodaniu pod klawiszem ‘Umorzenia’ jest dostępny ‘Drukuj Plan Umorzeń’

Wersja 3.326 [2011.04.21]
    - Dodano możliwość robienia zbiorowego dokumentu dla OT,PT,LT.
    - Dodano wydruk Księga Środków Trwałych na dzień – zestawienie.
    - Dodano wydruk Księga Inwentarzowa na dzień – zestawienie.

Wersja 3.325 [2011.01.31]
    - Dodano wydruk „Księga Śródków trwałych na dzień II”. Zawiera on zwiększenia i zmniejszenia tak jak w „zestawieniu dla kont” w umorzeniach.
    - Filtry na oknie umorzeń uwzględniane są również na zestawieniu. Np. „zestawienie dla kont”.
    - Dodano znacznik do umorzeń „Bez ksiąg osobnych”. Po zaznaczeniu drukują się wszystkie księgi oprócz np. Wartości niematerialne i prawne.

Wersja 3.324 [2011.01.03]
    - W magazynie przy dodawaniu przedmiotów poprawione klawisze przeliczające wartość gdy wpisujemy netto a chcemy doliczyć VAT.

Wersja 3.323 [2010.12.27]
    - Dodano Opcję dodatkowej modyfikacji Wpisów na Oknie WPISYII.
         Opis w KST2/Dokumentacje/Przenoszenie Wpisów.pdf
    - Dodano Osobę odpowiedzialną na wydruku "Zestawienie Wpisów" na oknie WPISYII.
Proszę również podmienić Bazę Danych wydruków, jeżeli jest w innej lokalizacji niż KST2/Dane.
    - Gdy Różnice Inwetaryzacyjnych nie wystąpią pojawi się Wydruk z informacją Brak Różnic. 

Wersja 3.322 [2010.12.14]
    - Dodano możliwość tworzenia raportu po wyszukanych pozycjach na oknie WPIS II
    - Dodano do "Zestawienia Różnić" możliwość filtrowania po "niedobory",     "nadwyżki","zmian lok.".
    - Poprawiono podsumowanie na wydruku Spis Nr Arkuszy
    - Dodano do wydruku "Spis Inwentarza wg. daty zakupu" opcję (do wyboru) "bez grupowania". Pozwala wyświetlić wszystkie wpisy bez zgrupowania.
    - Dodano funkcje serwisową "Zmiana osoby odpowiedzialnej na inną"
    - Dodano informację na oknach wpisów o ostatniej modyfikacji prze użytkownika.

Wersja 3.321 [2010.10.25]
    - Dodano mini okienko (Raoort) do okna Wpisy II.  Można na nim podsumować wartość za filtrowanych, wyszukanych wcześniej wpisów. W przyszłości będzie możliwość wydrukowania.
    - Dodano wydruk Spis Środków Trwałych wg. Atrybutów – Podsumowanie. Pojawiają się podsumowane nagłówki atrybutów.

Wersja 3.320 [2010.10.20]
    - Dodano kolumnę kod kreskowy do opcji exportowania do Excela.
    - Dodano możliwość filtrowanie po zakresie LP w zestawieniu dla numeracji wydruków.
    - Dodano do Księga Inwentarzowa - zestawienie obok nazwy działu i pozycji ich symbol.
    - Dodano w nagłówku Księga Środków Trwałych informację o wybranym miejscu przechowania.
    - Dodano datę sprzedaży, wystawienia, wprowadzenia na wydruku Potwierdzenia dla magazynu.
    - Dodano na oknie Wpisy II kolumnę nr fabryczny

Wersja 3.319 [2010.10.12]
    - Dodano możliwość drukowania kodów kreskowych na drukarkę Citizen clp621.

Wersja 3.318 [2010.09.23]
    - Dodano wydruk "Spis Środków Trwałych - przekazanych" i "Spis Inwentarza - przekazanych".

Wersja 3.317 [2010.08.20]
    - Dodano Spis numerów arkuszy do Inwentaryzacji

Wersja 3.316 [2010.08.17]
    - Do definicji Miejsc Przechowywania dodano możliwość ukrywania wybranych pozycji. Nie będą widoczne przy wyborze miejsc przechowywania.

Wersja 3.315 [2010.07.28]
    - Dodano możliwość importowania danych ze spisu z natury i różnic do formatu XML ze schematem otwieranym przez Excel'a.
    - Zmodyfikowane Zestawienia w Inwentaryzacji tak aby Nadwyżki były widoczne na Spisie z Natury oraz na Róznicach Inwetaryzacyjnych.

Wersja 3.314 [2010.07.15]
    - Dodano opcję blokowania edycji i modyfikacji inwentaryzacji. (ustawiamy w konfiguracji inwetaryzacji ST i PST)
    - Dodano mozliwość wyboru sumbol albo numer klasyfikacji w polu Symbol Układu Klasyfikacyjnego na dokumencie OT.(ustawiamy w konfiguracji ST i PST)
    - Dodano możliwość wybrania wydruku z cenną,wartością lub z większym polem uwagi w inwetaryzacji ST i PST

Wersja 3.313 [2010.05.10]
    -Inwentaryzacja posiada dodatkowo możliwość selekcjonowania etapów inwentaryzacji po Grupach (środki trwałe) i Działach-Pozycjach (pozostałe środki trwałe).
    -Instancje Możliwość oprócz księgi również teraz selekcjonowania przy imporcie po Grupach (środki trwałe) i Działach-Pozycjach (pozostałe środki trwałe). Wybór w konfiguracji (Inwentaryzacja ST i Inwentaryzacja PST). 

Wersja 3.312 [2010.04.19]
    -Dodano możliwość filtrowania po Księgach w Umożeniach.
    -Dodano Dotychczasowe Umorzenie na wydruku OT w Środkach Trwałch.

Wersja 3.311 [2010.03.23]
    -Poprawiono zapamiętywanie zaznaczonego arkusza przed edycją.
    -Poprawiono funkcjionowanie wydruów Księga Środków Trwałych ze zmianami, Księga Inwetarzowa

Wersja 3.310 [2010.02.24]
    -Dodano Zamykanie Okresów Śrokdów Trwałych, Pozostałych Śrokdów Trwałych, Umorzeń, Inwentaryzacji i Magazyny

Wersja 3.309 [2010.02.12]
    -Dodano Obsługę drukarki kodów kreskowych Intermec E4 dla papieru 50x80
    -Dodano do inwentaryzacji możliwość sprawdzania i usuwania nieznanych kodów

Wersja 3.308 [2010.01.19]
    -Dodano generowanie numeracji nieznanych pozycji przy dodawaniu ręcznym do Arkusza w inwentaryzacji. Dodano Również instrukcję na tym oknie. Instrukcję otwieramy przy pomocy klawisza z żarówką.

Wersja 3.307 [2010.01.11]   
    -Dodano nazwy kolumn oraz poprawiono sortowanie na wydruku "Księga środków trwałych - użytkownik" oraz "Księga inwentarzowa - użytkownik".
    -Dodano Wydruk Uprawnień dla Użytkownika. Administrator/Użytkownicy klawisz "Drukuj Uprawnienia".
    -Dodano wydruk do Arkuszy - Zestawienie Powtarzających się Pozycji.

Wersja 3.306b [2009.12.22]
    -Dodano możliwość sprawdzania powtarzających się wpisów we wszytkich arkuszach. Jeżeli chcemy aby klawisz "sprawz powtarzające" dokonał sprawdzenia we wszytkich razem a nie w obrębie jednego akrusza należy aktwować to w opcjach inwetaryzayjnych w konfiguracji ("Sprawdzanie powtarzających się wpisów we wszystkich arkuszach").

Wersja 3.306a [2009.11.18]
    -Dodano możliwość eksportowania do pliku arkuszy.
    -Dodano do umorzeń kolumnę z wartośćią aktualną pozycji rozchodowanych.

Wersja 3.305z [2009.11.03]
    -Dodano wydruk Kody kreskowe ST i PST - drukuje kody kreskowy dla pomieszczenie łącznie środki trwałe i pozostałe.
    -Poprawiono przenumerowywanie w arkuszch gdy są usunięte jakieś środkowe pozycje. Przenumeruwuje zgodnie kolejnoscią dodawania.
    -Dodano filtr po wartościach w oknach wpisyII   
    -Dodano na oknie WpisyII do informacji o wpisach Osobę odpowiedzialną   

Wersja 3.305w [2009.10.06]
    -Dodano wydruk do ST Spis środków trwałych umorzonych na BO

Wersja 3.305u [2009.09.11]
    -Dodano zestawienia wykonanych wydruków w rejestrze likwidacji

Wersja 3.305r [2009.06.16]
    -Dodano wydruk Księga inwetarzowa krótkie info- miejsca i
     Księga Środków Trwałych krótkie info (miejsca)

Wersja 3.305p [2009.04.28]
    -Dodano mozliwość rejestrowaniu w wspólnym rejestrze likwidacji Środków Trwałych i Pozostałych
     Należy aktywować opcję w Konfiguracji porgramu. W momęcie wydruku LT i PT zostaniemy zapytani
     czy chcemy dodać do rejestru lkwidacyjnego. Z samym rejestrze możemy potwierdzać wykonanie
     likwidacji i wydrukowaniu dokumentu L-LT lub L-PT.

Wersja 3.305o [2009.04.06]
    -Dodano możliwość selekcji wydruków. W oknie wydruków pojawił się klawisz "Selekcja wydruków".
     Jeżeli używamy wszystkich należny jedynie wybrać selekcja wydruków i zaznaczyć wszystkie.

Wersja 3.305n [2009.03.31]
    -dodano nowe okna do zarządzania środkami trwałymi i pozostałymi środkami trwałymi.
     Środki Trwałe/WpisyII i Pozostałe Środki Trwałe/WpisyII
     Można szukać po miejscach, kodzie kreskowym, numerze inwetarzowym   

Wersja 3.305m [2009.03.03]
-dodano do drzewa wyboru pozycji kod danej pozycji
-dodano do drzewa wyboru grup (przed nazwą) rodzaj
-zmodyfikowane wydruk „Księga Środków na dzień”
-przywrócono wpisywanie wartości w f-03 jako zaokrąglone
-dodano do listy składników w module do przenoszenie i masowej likwidacji środków trwałych sortowanie po rodzaju i kolumnę z rodzajem
-dodano do listy składników w module do przenoszenie i masowej likwidacji pozostałych środków trwałych sortowanie po dziale i pozycji i kolumnę z rodzajem
-dodano sortowanie po nr inwentarzowym na wydrku „Spis ST i PST dla pomieszczeń razem”

Wersja 3.305l [2009.02.28]
    -Dodano możliwśc wyboru od daty do daty dla wydruku "Spis ST i PST razem"
    -Dodano możliwśc filtrowanie po nazwie dla wydruku "Spis ST i PST razem"

Wersja 3.305k [2009.02.20]
    -Rozszerzono funkjonalność masowego likwidowania. (dostępne w funkcjach serwisowych)

Wersja 3.305i [2009.02.15]
    -Dodano znacznik do zmian wartości Środków Trwałych "Z przeksięgowania".
     Nie traktuje zmiany jako ulepszenia Uzupełnia kolumnę 2 a nie 7 w zestawieniu Gus F-03.

Wersja 3.305h [2009.02.10]
    -Poprawiono podsumowywanie na sprawozdaniu F-03

Wersja 3.305g [2009.02.10]
    -Dodano usprawnienia do F-03.
     Aby na sprawozdaniu były uwzględniane dokumenty PT przez sprzedaż należy zaznaczyć
     znacznik "sprzedaż" przy generowaniu dokumenty PT (u góry na oknie).
     Aby na sprawozdaniu były uwzględniane przedmioty otrzymane z przekazania
     należy dla konkretnego dostawcy zaznaczyc znacznik "z przekazania" (poprzez edycję dostawcy).
    -Dodano wydruk zmian wartości na plus i wydruk zmian wartości na minus.

    -Należy dokonać zmiany bazy danych wydruków na tą dostarczoną z tą wersją !!

Wersja 3.305f [2009.01.23]
    -Dodano możliwość filtrowanie w Spise Inwentarza wartościowym i ilościowym po dziale i pozycji.

Wersja 3.305e [2008.12.31]
    -Dodano do wydruków możliwość filtrowania po nazwie.

Wersja 3.305d [2008.12.27]
    -Dodano wydruk podsumowujący inwentaryzację jeżeli została rozbita na kilka etapów.
        (w wyborze inwentaryzacji)
    -Dodano możliwość sortowania Spisów z natury i różnic inwentaryzacyjnych po indeksie,
        symbolu lub miejscu
    -Dodano zbiorcze zestawienie pozycji z Arkuszy spisu z natury.
    -Dodano możliwość drukowania dokumenty MT dla całego numeru inwentarzowego w PŚT.

Wersja 3.305c [2008.11.27]
    -Do ustawień Inwentaryzacyjnych dodano możliwość wybrania opcji która daje możliwość
        wyselekcjonowania kodów wg. ksiąg podczas importu pliku.
       -Dodano możliwość uzupełnienia osoby odpowiedzialnej (ustawieniach inwentaryzacji) na arkuszach spisowych
       -Dodano klawisz do prze numerowania arkuszy od wyznaczonego numeru (w edycji arkuszy)

Wersja 3.305b [2008.11.19]
    -Zwiększono opcję dla Rozchody dla karty o datę wprowadzenia i odbiorcę
    -Zwiększono opcję dla Zestawienie dla odbiorcy o wybór karty

Wersja 3.305a [2008.10.20]
    -Dodano nową funkcjonalność w programie- Export do pliku XML (format dla MS Excel)
    -Dodano w Arkuszach spisowych możliwość wyboru albo nr. inwet albo symbol

Wersja 3.304d [2008.10.16]
    -Dodano do wydruku Spis Inwentarza-wartościowy możliwość filtrowania po dziale i pozycji

Wersja 3.304c [2008.10.14]
    -Dodano możliwość drukowania kodów kreskowych na drukarkę Sato SX 400

Wersja 3.304b [2008.10.9]
    -Dodano możliwość wypisywania użytkownika przy stanowisku w ŚT i PŚT.
     Można również tworzyć wydruk po tych danych:
     "Księga Środków Trwałych - użytkownik"
     "Księga inwentarzowa - użytkownik"
    -Do uprawnień szczegółowych (ustawianych przez Administrator dla użytkowników)  dodano
     ustawienie "Funkcje serwisowe"

Wersja 3.304a [2008.10.7]
    -Dodano sprawozdanie F-03 wymaga bazy danych "DB_PITY.FDB" na sterowniku Firebird o nazwie
     "ALBIT_PITY".

Wersja 3.303d 16.09.2008
    -Dodano do większości klawiszy skróty LEWY ALT + podkreślona litera na klawiszu

Wersja 3.303c 15.09.2008
    -Dodano do programu funkcje serwisową sprawdzającą poprawność dat miejsc przechowywania.
     Administracja / Funkcje Serwisowe

Wersja 3.303b 1.08.2008
    -Dodano filtr po miejscach przechowywania do wydruku wg. daty zakupu.
    -Dodano informacje o miejscu przechowywania w oknie Sprawdź Kod
    -Dodano wydruki Spis Środków trwały wartościowy z opisem
     i Spis Inwentarzowy z opisem
    -Dodano do spisu ST i PST razem pole wartość i stopkę wypełnianą w ustawieniach

Wersja 3.303a 29.07.2008
    -Dodano Moduł pozwalający na kopiowanie wpisów Środków Trwałych
     i Pozostałych Środków Trwałyh do innej bazy z możliwościami wyborów.
           (wymaga aktywacji)  Dostępne w menu Użytkowe/Funkcje Serwisowe

Wersja 3.302n 29.07.2008
    -Dodano uprawnienia szczegółowe i pierwsze uprawnienie do nich: "Aktywny klawisz Usuń"
     Dostępne jedynie z konta administratora.
    -Dodano okienko z informacjami o Administratorze.  (Administracja/Dane Administratora)
     Uzupełniane jedynie z konta administratora.

Wersja 3.302m 23.07.2008
    -Dodnano podliczene wartości rozchodowanych przedmiotów w zestawie PST

Wersja 3.302l 04.07.2008
       -Dodano do Ot zakres możliwość zwiększenia ilości kopi
        -Dodano obsługę zdejmowania umorzeń dla części składowej.
           Dostępne to jest pod klawiszem "Pobierz do likwidacji" który zlicza również wartość
          części składowej plus zmiany. Używając tej opcji należy jednak zwrócić uwagę
         na wyliczone wartości.        

Wersja 3.302k 09.06.2008
    -Dodano mżliwość wyboru daty "od" dla wydruków kodów kreskowych
    -Odblokowano Klasiwsz Edytuj w nowym oknie do wprowadzania Wpisów.
      Spis Środków Trwałych/WpisyII
      Pozostałe Środki Trwałe/WpisyII

Wersja 3.302j 09.06.2008
    -Dodano możliwość numerowania wydruków LT,PT,MT,OT,ZW wg. podanej sygnatury
          w edycji Księgi. Opcje należy włączyć w Definicje/ST lub PST/Ustawienia.
         Po włączeniu opcji wszystkie księgi mają domyślną sygnaturę "A".
         Numeracja będzie grupowana wtedy wg. Sygnatury np. 1/2008/A, 1/2008/B.
    -Dodano możliwość wydrukowania do dokumentów LT,PT,MT,OT,ZW
     "załącznik - charakterystyka" w oknie edycyjnym dokumentów.
    -Dodano wydruk do ST "Księga Środków Trwałych + pole wartość narastająco"

Wersja 3.302i 28.05.2008
      -Dodano 5 zestawień do magazynu (Magazyn/Wydruki)
    -Dodano Wydruk Karta Pozostałego Środka Trwałego
    -Włączono do wydruku Zestawienie - Likwidacji filtr po LP
    -Wydruki zostały po układane grupami

Wersja 3.302h 24.05.2008
        -Poprawiono wydruk Zestawienie wg. daty zakupu w ŚT
        -Poprawiono funkcjonowanie dokumentu MT dla numeru seryjnego
        -Zmieniono funkcjonowanie przycisku do Edycji w ŚT aby był aktywny przy wyborze
          wszystkich grup a nie tylko jednej co wpływa na możliwość wyszukiwania po wszystkich

Wersja 3.302g 21.05.2008
        -Dodono nowy dokument do zmian wartości ZW
       -Poprawiono nazewnictwa dokumentów
        -Poprawiono funkcjonalność Tabeli amortyzacji
        -Poprawiono na dokumencie LT i PT wyświetlanie wartości
        -Dodano do dokumentu MT nr fabryczny

Wersja 3.302f 16.05.2008
    -Dodano klawisz zmiany Środków Trwałych bez podziału na Środek Trwały z podziałem.
      Dostępny jest po aktywowaniu go w ustawieniach (Definicje/Środki Trwałe/Ustawienia).
      Po wykonaniu operacji zalecane jest ukrycie klawisza.

Wersja 3.302e 15.05.2008
    -Poprawiono funkcjonowanie dokumentów LT i PT
    -Dodano pozycje do menu Info do otworzenia instrukcji obsługi.

Wersja 3.302d 12.05.2008
    -Dodano do funkcji serwisowych możliwość przenoszenia przedmiotów
     między poziomami w ŚT i PŚT

Wersja 3.302c 29.04.2008
    -Poprawiono wydruk Spis ST i PST razem
    -Dodano wydruk Zestawienie majątku do likwidacji w PST

Wersja 3.302b 23.04.2008
    -Poprawiono dokument MT aby pojawiał się nr fabryczny
    -W dokumentach LT,PT,MT,OT jest opcja zamiany nazwy dokumentu na nazwe księgi
    -Dodano migające oznaczenie w oknie edycji czy są uwagi w polu rozwijanym w PST

Wersja 3.302a 21.04.2008
    -Poprawiono wydruki LT,PT,MT,OT aby struktura nagłówków była taka sama.
       -Dodono opcje do ustawień aby można wybrać aby drukowały się dane jednostki
          albo pojawiało się miejsce na pieczęć jednostki

Wersja 3.301z 11.04.2008
    -Dodano do wydruku Zestawienie majątku do likwidacji w Środkach Trwałych
      pole z datą na którą jest robiony wydruk
      poprawiono błędy stylistyczne
    -Dodano nowy format papieru dla wydruku kodów kreskowych na zwykły papier
           63,5 x 33.9  3x8etyk. marg: L,P=7 G,D=13

Wersja 3.301w
    -Dodano wydruk Zestawienie majątku do likwidacji w Środkach Trwałych
    -Poprawiono wydruk zestawienie wg. grup aby reagował na datę do
    -Poprawiono podsumowania w Arkuszach Spisowych

Wersja 3.301t
    -Poprawiono dokumenty LT i PT dla PST aby uwzględniały opcję zestawów
    -Dodano do wydruków PŚT opcje filtrowania po zakresie LP dla kilku rodzajów
     np, 491-1,2,3  105-6,7

Wersja 3.301s
          -Poprawiono dla wydruku Spis PST i ST razem dla osoby wybór również po miejscach przech.
          -Dodano do numeracji wydruków kolumnę nr_inwentarzowy oraz wartość przychodów i rozchodów
     -Dodano opcje do Inwentaryzacji pozwalającą pokazywać wartości dla pozycji 'Nie ma takiego wpisu'
            dodawanych np. z opcji dodawania dowolnego kodu.

Wersja 3.301r
    -Dodano do wydruków ŚT opcje filtrowania po zakresie LP dla kilku rodzajów
     np, 491-1,2,3  105-6,7

Wersja 3.301p
    -Dodano opcje do Inwentaryzacji pozwalającą dodawać dowolne kody
     gdy przykładowo jest nadmiarowy przedmiot a go nie ma w bazie.

Wersja 3.301o
    -Dodano do wydruku Spis ST i PST dla osoby razem miejsca przechowywania

Wersja 3.301n
    -Dodano do wydruku Spis ST i PST dla osoby razem Podsumowanie wartości
      i pole informujące na jaki dzień jest generowany wydruk

Wersja 3.301m
    -Dodano możliwość modyfikacji Stopki na Wywieszkach w Ustawieniach ST i PST
    -Dodno możliwość ustawienia dla wszystkich arkuszy daty i godziny w ST i PST

Wersja 3.301l
    -Poprawiono wydruk umorzonych całkowicie. Dodano podsumowania.
    -Poprawiono wydruk zestawienie Spis ST i PST dla osoby razem aby obejmował daty i wartości
    -Zabezpieczono w edycji ST aby można wybrać umorzone całkowite w tym miesiącu albo
     wpisać dotychczasowe umorzenie

Wersja 3.301k
    -Dodano nowe zestawienie Spis ST i PST dla osoby razem

Wersja 3.301j
    -Poprawiono wydruki LT,PT
    -Dodano migające oznaczenie w oknie edycji czy są uwagi w polu rozwijanym w ST

Wersja 3.301i
    -Dodano podsumowanie wg. Ksieag na wydrukach Zestawienie dla kont I i II
    -Poprawiono funkcjonowanie wydruku KI -zestawienie

Wersja 3.301h
    -Dodane na wydruku Księga wg daty zakupu zakres dat jaki został wybrany
    -Dodane na wydruku Księga wg daty zakupu wybór po zakresie lp
    -Poprawiono drukowanie MT z numeracji wydruków dla PŚT    

Wersja 3.301g
    - dodano dwa wydruki; Umorzone całkowicie w tym roku i w latach poprzednich
    - rozszerzono funkcjonalność wydruku Księga Inwentarzowa - zestawienie o podził na grupy
    - dodano Kolejną funkcje serwisową Sprawdzaj±cą poprawność Środki Trwałe bez podziału prosimy o sprawdzenie poprawności

Wersja 3.301e
    - dodano Konto Administratora do którego należny ustalić hasło przy pierwszym logowaniu.
            Jedynie konto administratora będzie miało możliwość usuwania wpisów fizycznie z programu, a w kolejnych wersjach będzie bardziej przystosowywane do ustawy o rachunkowości i ochronie danych.
           Aby się zalogować do konta należy użyć przycisku ADMINISTRATOR  na oknie logowania i podać hasło ustalone przy pierwszym logowaniu. Prosimy aby hasło ustalała osoba odpowiedzialna za zarządzanie programem i całym inwentarzem.

Wersja 3.301a
    - dodano moduł interfejsu graficznego
        Można wybrać grafikę w formacie BMP (do środka lub sąsiadująco)
        Można stworzyć własny gradient z dwóch kolorów
    - poprawiono funkcjonalność kilku wydruków

Wersja 3.300a
    - zmodyfikowano wydruki:
        Spis Środków Trwałych - wartościowy
        Spis Środków Trwałych - wartościowy aktu.
        Spis ST i PST dla pomieszczeń razem
    - dodano nowy wydruk
        Zestawienie wg grup(war.pocz/zmiany/bez lik.)

Wersja 3.211z
    - dodano ulepszenia w procesie tworzenia Umorzeń
    - dodano ulepszenia w procesie Inwentaryzacji miejsca przechowywania możliwość większej ilości shchematów
    - zmodyfikowano wydruki:
        Księga Środków Trwałych
        Księga Środków Trwałych ze zmianami
        Księga Środków Trwałych z miejscami
        Księga Środków Trwałych z miejscami +(dost.)
        Księga Środków Trwałych pełny opis
        Księga Środków Trwałych krótkie info
        Spis Środków Trwałych
        Spis Środków Trwałych wg. Atrybutów
        Spis Środków Trwałych wg. Daty zaku
        Spis Środków Trwałych - wartościowy
        Spis Środków Trwałych - wartościowy aktu.
        Księga inwentarzowa - zestawienie

Wersja 3.211j
    - dodano Wybór komisji dla wszystkich arkuszy
    - dodano wydruk kodów kreskowych z orzełkiem
    - poprawiono wybór osoby przy dodawaniu części składowej
    - dodano od daty do daty na wydruku Przychody Rozchody

!!!Uwaga odnośnie nowej wersji KST2.!!!
Należy dodać wpis do ODBC dla FIREBIRD ODBC (nie XTG, XTG jest do ALBIT_KST)
W przypadku gdy nie zrobi tego za nas aktualizacjia.

ALBT_KST_WYDRUKI
baza: c:\ablit\dane\kst_wydruki.fdb
sterownik: gds32
kodowanie: WIN1250

Gdy nie posiadają Państwo wpisów dla FIREBIRD w odbc, w dodatku SerwisRM
jest możliwość wybrania instalacji  bazy FIREBIRDA, FIREBIRD ODBC i XTG ODBC.
Jeżeli będą problemy z nowymi wydrukami wynikające z niedodania przez
aktualizacje wpisów odnośnie nowego wydruku do rejestru należy uruchomić dodatek
SerwisRM.

Zalecane jest aby baza kst_wydruki.fdb znajdowała się na komputerach stacjonarnych
w przypadku gdy baza główna znajduje się na serwerze. Baza kst_wydruki używana jest
jedynie do przyspieszania wydruków i będzie rozwijana pod tym kontem. Nie przechowuje
ona żadnych informacji potrzebnych w przyszłości dlatego można podgrywać czystą bazę.
Jak będzie robione po każdej aktualizacji, i należy wtedy ją podmienić. Jeżeli program jest
aktualizowany na serwerze  a na komputerach stacjonarnych tylko uruchamiany,
w takim przypadku wymagana jest podmiana bazy na komputerach stacjonarnych,
i dodanie wpisów ODBC gdy ich jeszcze nie dodano.

Wersja 3.211g
    - dodano możliwość dodawania zestawów do Pozostałych Środków Trwałych
    - dodano miejsca przechowywania do widoku arkuszy spisowych
    - dodano możliwość drukowania etykiet z edycji wpisu
    - dodano do nowego okna w PST  kolorowanie skreślonych pozycji
    - dodano opcje do ustawień PST aktywuj±cą przycisk do zmiany pozycji na zestawy
    - dodana nowy wydruk Księga Środków Trwałych z miejscami + dostawca
    - dodano nowy wydruk Księga Inwentarzowa z miejscami + dostawca
    - dodano nowy wydruk Księga Środków Trwałych (nowy testowy)
    - dodano klawisz popierz do likwidacji przy likwidacji części składowych zestawu
      (popiera on jedynie wartość do likwidacji, umorzenia obecnie trzeba wyliczyć samemu)
    - dodano do arkuszy miejsca przechowywania
    - poprawiono kilka wydruków, zwiększono ich możliwości.

Wersja 3.210u
    - poprawiono Akrus spis z natury dla ST

Wersja 3.210s
    - dodano funkcje serwisową do zaktualizowania wpisów które mają zamiast
      lp przeciwstawne wartość 1
    - dodano opcje do arkuszy inwent. - Numeracje stron

Wersja 3.210p
    - dodano dodatkowe sortowanie na znacznikach w działach w PST
    - poprawiono formatowanie wartości na wydrukach w PST

Wersja 3.210n
    - dodano pola wartość początkowa, data zakupu do wydruku
         Spis Środków Trwałych
    - poprawiono Funkcjonowanie Inwentaryzacji
        - zabezpieczono wykryte błędy w Inwentaryzacji
        - poprawiono wygląd kilku okien

Wersja 3.210m
    - poszerzono pola na kilku wydrukach

Wersja 3.210L
    - wydruk Spis ST i PST dla pomieszczeń - dodano kolumne symbol
    - wydruk Spis środków trwałych dla osoby - dodano kolumne symbol
    - wydruk Spis inwentarza dla osoby - dodano kolumne symbol

Wersja 3.210L
    - dodano Wydruk wykonanch dokumentów w Numeracji Wydruków

Wersja 3.210k
    - dodano do okna dodawania stanów informacje o wybranym miejscu

Wersja 3.210j
    - dodano do Umorzeni wydruk dla Kont
    - dodano nowe okno do przeglądania które będzie obecnie rozwijane.

Wersja 3.210i
    - dodano obsługę drukarki ZEBRA 3834 (300DPI)

Wersja 3.210h
    - dodano załącznik do protokołu zdawczo - odbiorczego

Wersja 3.210g
    - poprawki programowe***

Wersja 3.210f
    - dodano dokument wypozyczenia na zewnątrz DWZ
    - dodano wydruk "Wywieszka ST i PST razem" na jednym wydruku

Wersja 3.210e
    - dodano wydruk "Księga Środków Trwałych na dzień"
    - dodano opcje w wpisach środków trwałych -  "całkowicie umorzony"
     (zostaje to uwzględniane przy wykonywaniu umorzeń)

Wersja 3.210d
    - w oknie edyci pojawia sią nr dok. ot wykonanego dokumentu
    - podano więcej separatorów wartości
    - poprawiono anulowanie wpisów przy powielaniu
    - wytłuszczono w oknie przeklądanie informacjie o położeniu
    - dodano sortowanie (inwent.) po Dział/Pozycja/Lp_przychodu/Lp_rozchodu

Wersja 3.210c
    - dodano do funkcji serwisowej(przeliczania przychodów i rozchodów) nowe testy

Wersja 3.210b
    - dodano sortowanie po lp przy wybieraniu pozycji do rozchodu
    - dodano do funkcji serwisowej (sprawdzanie wiszących wpisów) nowe testy

Wersja 3.210a
    - dodano większe pole na uwagi w PŚT i ŚT. Po wciśnięciu klawisza "Uwagi"
     pojawi się pole na uwagi.

Wersja 3.210
    - dokumenty ot,pt,lt,mt zostały przebudowane pod kontem ułatwienia pracy.
Mają możliwość podglądu przed wydrukowaniem. Można również dopisać
swoje uwagi, które zostaną zapisane do każdego dokumentu.
Dokumenty LT,PT uzupełniają dotychczasowe umorzenie na druku.
Części składowe umożliwiają zapisanie wyliczonego przez Państwa
dotychczasowego umorzenia.
    - okna przeglądania wpisów w ŚT i PŚT mają możliwość powiększania na pełny ekran.
    - dodano klawisze przewijania na dół w Środkach trwałych
    - zestawienie likwidacji ŚT - dodano nr inwentarzowy
    - dodano sortowanie w pozostałych środkach do wyboru po nazwie czy symbolu
    - poprawione nazewnictwo dokumentów
    - spis środków trwałych wartościowy dodano wybór grup
    - karta środka trwałego zwiększono pola
    - dodano do umorzeń dwie nowe kolumny - bilans wartości aktualnej
i bilans umorzenia narastająco.
    - dodano wydruki "Krótkie info" zawierające podstawowe ogólne informacje
w ubogiej formie
    - dodano kilka zabezpieczeń w funkcjonalności m.in. w PŚT przy rozchodach.
    - zautomatyzowano i przebudowano dodawanie środków trwałych z podziałem. Od razu można dodać środek przez zmianę wartości. (Historia dostępną jest teraz z pod klawisza Edytuj)
 
Wersja 3.202i
    - dodano do wydruku Umorzenia wg grup Wartość zmian umorzeń

Wersja 3.202g
    - dodano możliwość filtrowania wg miejsc wydruków kodów kreskowych, drukowanych
       na papierach w formacie A4

Wersja 3.202f
    - poprawiono funkcjonalność magazynu. Zabezpieczone zmiany dla zbilansowanych wpisów w kartach materiałowych. Aby wykryć czy w Państwa bazie były takie wpisy należy przejść do Administracja/Funkcje Serwisowe/ następnie wybrać sprawdzanie dla   magazynu. Jeżeli wykryje jakiś złe karty jest możliwość ich poprawienia.
    - poprawiono wydruk Karta dla kart materiałowych. (Podliczanie,zakres dat)
    - zwiększono limit znaków na hasła z 8 do 15

Wersja 3.202c
    - zmieniono Hierarchię menu głównego.
    - !!!! Dodano do programu osobne traktowanie wartości niematerialnych i prawnych. !!!
     Opcja dostępna jest po włączeniu programu z opcją "PODZIAŁ KSIĄG"
     w Administracja/Parametry_programu. Następnie należy dodać nową ksiêgę i
     wybrać jej opcje jako "Wartości niematerialne i prawne". Po ustawieniu Księgi jako
     z tym parametrm należy tylko używać jej jako wartości niematerialne i prawne.
     Nie jest zalecane ponowne przestawienie księgi np. na Ksiêgę Inwentarzową, Zakupową itp. Mile widziane uwagi odnośnie tego sposobu podziału, aby ułatwić pracę.
    - dodano nowy tryb kodów kreskowych na papier o wymiarach 70x35 bez marginesów          
Wersja 3.202a
    - aby wydruki ze skreśleniami posiadały już uzupełnione ilości przychodowych i rozchodowanych środków należy w Administracja/Funkcje Serwisowe przeliczyć wpisy.  Jeżli jest to nowa baza nie posiadająca wpisów nie jest konieczne wykonywanie tegi, gdyż będzie to robione na bieżąco
    - dodano możliwość wyboru kilku formatów Kodów kreskowych drukowanych na papierze A4 (jeżeli posiadają państwo inny format prosimy o kontakt)
    - dodano ilość rozchodów i przychodów w edycji pozostałych środków trwałych
    - dodano możliwość rozchodowywania i dodawania środka jako przychodowy do innej księgi       
    - poprawiono funkcjonowanie Komisji Likwidacyjnej w Środkach Trwałych
    - dodano wydruk Spis Inwentarza wg. Miejsc
    - dodano możliwość filtrowania wg miejsc na wydrukach Księga Środków Trwałych, Księga Środków Trwałych z miejscami, Księga Środków Trwałych z opisem
    - dodano możliwość filtrowania wg miejsc na wydrukach Księga Inwentarzowa aktualna ze skreśleniami, Księga Inwentarzowa aktualna ze skreśleniami z miejscami
    - dodano nowy tryb drukowania w drukarce Zebra
    - poprawiono funkcjonowanie druków OT, MT, LT
    - poprawiono funkcjonowanie numeracji wydruków
    - dodano wydruk Wywieszka z symbolem i nr inwentarzowym w Środkach Trwałych

Wersja 3.201j
    - dodanow dwa nowe wydruki do PŚT - Księga Inwentarzowa ze skreśleniami
     i Księga Inwentarzowa aktualna ze skreśleniami z miejscami
    - dodano do okna edycji PŚT wyświetlanie ilości przychodowych i rozchodowch
     do środków
    - dodano wydruk Wywieszka z symbolem i numerem inwentarzowym

Wersja 3.201h
    - przyspieszono generowanie umorzen
    - poprawiono funkcjonalność podziału ksiąg

Wersja 3.201b-d
    - dodano wydruk Wywieszka (numer inwetarzowy + symbol)
    - możliwość sprawdzania powtarzających się wpisów w Arkuszach i usuwania
    - możliwość sprawdzania pustych pozycji w Arkuszach i usuwania
    - dodano wydruk Księga Środków Trwałych z pełnym opisem
    - wywieszki mają dopisek "Uwaga: Przenoszenie przedmiotów..."

Wersja 3.201a
    - możliwość autologowania. Po zalogowaniu się do systemu gdy istnieje dany użytkownik
     w programie, to zostanie zalogowany atomatycznie. Administracyjne/ParametryProgramu

Wersja 3.200m
    - nowy Wydruk Księga Środków Trwałych z miejscami (większy opis)

Wersja 3.200L
    - dodano opcję restrykcyjnego traktowania magazynu na uprawnieniach

Wersja 3.200h-k
    - skróty w menu
    - wyprowadzanie umorzeń

Wersja 3.200g
    - możliwość sprawdzenia i wyeleminowania powtarzających się wpisów przy
     Arkusz Spis z Natury dla PŚT (Przycisk Sprawdź)

Wersja 3.200f
    - opcja Kod kreskowy + nr inwentarzowy na druku spis z natury i zestawienie zbiorcze

Wersja 3.200e
    - poprawiono funkcjonalność zestawienia zbiorczego z natury

Wersja 3.200c
    - możliwość drukowania dodatkowej etykiety(5) nazwa,symbol,nazwa środ.,kod kreskowy
    - poprawiono numeracje druków PT, LT, OT, MT dla PŚT i ŚT
    - adres dostawcy na druku OT
    - możliwość wybrania dostawcy dla całych części składowych lub osobno
     (wymiennie blokowane)
    - poprawiono wydruki Zestawienie Zmian, Zestawienie Likwidacji, Zestawienie zbiorcze spisów
    - dodano w dziale definicji pozycje do ustawiania opcji dla inwentaryzacji
    - zestawienie Zmiany wartości środków trwałych za dany rok (zakres data od-do)
    - zestawienie Likwidacji  środków trwałych za dany rok (zakres data od-do)
    - dodano filtr w umorzeniach umożliwiający wyszukiwanie po dacie lub po grupie
    - poprawiono wydruk zestawienie zbiorcze spisów z natury
    - data dostawy na drukach OT
    - lp przeciwstawne dla rozchodowanych

Wersja 3.200b
    - wersja przejściowa do wersji 3.200c (Beta)

Wersja 3.200a
    - drzewka w Pozostałych Środkach Trwałych wyświetlają
     symbole działów i pozycji. Posortowane po symbolach.
    - kolejna seria wersji KST

Wersja 3.120n
    - dodano Opcje Ustawień do Pozostałych Środków Trwałych
    - możliwość blokowania edycji dodanych rozchodów
    - możliwość automatycznego lub nie wyświetlania druku MT
     przy wykonywaniu zmiany miejsca
    - możliwość drukowania tylko przychodów lub rozchodów w
     Pozostałych Środkach Trwałych

Wersja 3.120m
    - dodano drukownaie na wydruku Arkusz Spis z Natury indexu (nr_inwe.)
    - dodano opcję drukownie daty lub nie na Arkuszu Spis z Natury i miejsca na
     ręczną sume.
    - drukowanie kodów kreskowych Zebra zapamiętuje ustawienia
    - poprawiono wydruk Zestawienie i Zestawienie (GUS)

Wersja 3.120L
    - poprawiono Powielanie
    - wersja poprawia wpisy powielane, które nie były uwzględniane na niektórych wydrukach
    - automatyczna blokada numeru grupy, gdy są już wpisy dla tej grupy
    - poprawiono błąd przy rozwijaniu drzewa grup

Wersja 3.120k
    - dodano wydruk Księga Środków Trwałych ze zmianami wartości
    - poprawiono miejsca przechowywania na niektórych wydrukach
    - dodano kody kreskowe do niektórych wydruków gdzie było miejsce prze.
    - poprawiono na niektórych wydrukach by uwzględniały wartość aktualną

Wersja 3.120j
    - poprawiono LT, drukowanie części składowych
    - poprawiono opcję drukowanie części składowych na OT
    - dodano druk LT dla części składowych ST
    - dodano druk Spis ŚT według atrybutów

Wersja 3.120i
    - dodano możliwość importowania danych osobowych z bazy Kadry
     jako osoba odpowiedzialna za środek trwały

Wersja 3.120h
    - dodano opcję do Arkusza: czy drukować wartości czy nie
    - dodano wydruk: Spis Środków Trwałych i Pozostałych Środków Trwałych dla                  pomieszczeń; dostępny jest w obu modułach PŚT i ŚT

Wersja 3.120g
    - zmieniono przy eksportowaniu zapis nazwy zamiast opisu
    - zmiany w wyglądzie programu

Wersja 3.120b   
    - dodano numerowanie wydruków w księdze środków trwałych

Wersja 3.120a   
    - dodano opcję "Czy drukować symbol na drukach OT, PT, MT, LT (jako opcja w ustawieniach)

Wersja 3.120    
    - dodano możliwość podziału LP według grupy (jako opcja w ustawieniach)
    - dodano możliwość przeliczenia LP według grupy (jeżeli nie było wcześniej według grupy)

Wersja 3.119a
    - dodano wydruk "Zestawienie PT" w Pozostałych Środkach Trwałych
    - możliwość podziału ksiąg na "Ksiêgę Zakupową" oraz "Księge Inwentarzową"

Wersja 3.118
    - dodano wydruk "Karta Środka Trwałego"
    - dodano wydruk "Wywieszka v2"
    - aktualizacja wydruku "Księga Środków Trwałych" oraz "Spis Środków Trwałych"

Wersja 2.00
    - obsługa kodów

 

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 18 luty 2016 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3766236

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team